How to get there ให้นั่งรถไฟจาก Norreport ไปลงสถานี Helsingør St. แล้วก็เดินชมวิวระหว่างทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปราสาท คือออกจากสถานีมาก็จะเห็นเลยอ่ะว่าพิกัดมันอยู่ทิศไหน จริงๆถ้าขี้เกียจเดินก็มีรถรางบริการเหมือนกัน แต่เดินเองเถอะเชื่อเรา เดินไปถ่ายรูปไปเพลินๆ แปปเดียวก็ถึงแล้วHighlight : Shakespeare’s Hamlet. ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟไปยังตัวปราสาท เรามาเร็ว ก็เลยเลือกเดินเลาะไปทางริมทะเลค่ะ (Scenic Route Along the Sea) มาซื้อตั๋ว หรือแลกตั๋วกันก่อนนะคะ ตรงนี้ค่ะ Hamlet’s Scene…