This post is part of a series called The series of Georgia   Day 1 : Tbilisi – Mtskheta – Gori – Tbilis เข้าสู่วันแรกของการผจญภัยในต่างแดนอีกครั้ง กับประเทศจอร์เจีย ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองเทศการ…